You are here Početna Kosta Dorada Kosta Dorada Last Minute
Item image
  LAST MINUTE

KOSTA DORADA

11 dana, avionom

 

                                                                                                                        Cene su po osobi u € za navedeni period

HOTEL TIP SOBE USLUGA 13.avg
BROJ NOĆENJA 10
Villa Dorada 3*

Salou

1/2 HB 895 795
treća i četvrta osoba 735 655
prvo dete 2-13 god. 220
drugo dete 2-13 god. 575 495
1/2 FB 990 890
treća i četvrta osoba 810 730
prvo dete 2-13 god. 220
drugo dete 2-13 god. 625 545
Jaime I Salou 3*

Salou

1/2 HB 860 795
treća osoba 680 630
četvrta osoba 620 595
prvo dete 2-12 god. 220
drugo dete 0-2 god. 355 295
drugo dete 2-12 god. 560 495
1/2 FB 885 825
treća osoba 695 645
četvrta osoba 635 610
prvo dete 2-12 god. 220
drugo dete 0-2 god. 365 315
drugo dete 2-12 god. 570 510
Santa Monica Playa 3*

Salou

1/2 HB 925 865
treća osoba 790 740
prvo dete 2-12 god. 585 535
drugo dete 2-12 god. 585 535
1/2 FB 975 915
treća osoba 835 775
prvo dete 2-12 god. 615 565
drugo dete 2-12 god. 615 565
4R Salou Park Resort I 4*

Salou

1/2 SV   1035 995
treća i četvrta osoba 875 845
prvo i drugo dete 2-12 god. 635 595
Doplata za FB 7€ dnevno po osobi

Legenda1/2 – dvokrevetna soba, app – apartman, HB – polupansion (doručak/večera), FB – pansion (doručak/ručak/večera). U svim hotelima: doručak/ručak/večera – samoposluživanje/meni (izbor više jela) ili klasično usluživanje

Dinarski deo aranžmana 2000 dinara, plaćaju odrasli i deca starija od 2 godine (plaćanje u agenciji).

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre leta. Let za Barselonu. Nakon sletanja transfer do hotela. Noćenje.
2 – 10.dan Slobodno vreme za individualne aktivnosti, odmor i fakultativne izlete. Noćenje.
11. dan Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd.

 

U cenu aranžmana je uključeno: U cenu aranžmana nije uključeno:
– avionski prevoz direktnim čarter letom Beograd – Barselona – Beograd

– transferi aerodrom – hotel – aerodrom

– 11 noćenja na bazi rezervisane i potvrđene usluge u izabranom hotelu

– organizaciju putovanja i usluge predstavnika

– aerodromske takse 39.30€ (Beograd  15.30€, Barselona  23€,          DCV taksa 1€). DCV je taksa direktorata za razvoj avio saobraćaja.

– YQ taksa 10€ (taksa za poskupljenje goriva, a njena visina zavisiće od devijacije cene goriva i biće objavljivana dva puta mesečno),

-Boravišne takse koje se plaćaju direktno na recepciji. Za hotele 1*, 2* i 3* taksa iznosi 0.50 evra po osobi po noći, za hotele sa 4* iznosi 1 evro po osobi po noći dok je za hotele sa 5* taj iznos 2.5 evra po osobi po noći. Deca do 16 godina ne plaćaju boravišnu taksu.

-zdravstveno putno osiguranje

 

Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit

MINIMALAN BROJ PUTNIKA ZA REALIZACIJU JE 100.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA

 OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

 

USLOVI PLAĆANJA:

Cene su izražene u Eurima.  Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima  i plaća prema kursu na dan uplate.  U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

 1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska.
 2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i
 3. PREKO RAČUNA – uplata na račun Matico Educo Travel-a.

 

Matico Educo Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine (promotivne) ponude.

 

OSIGURANJE:            

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Matico Educo Travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

 

VIZE I PUTNA DOKUMENTA:

Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvaćene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u

obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

 

NAPOMENA:

U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole  se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas  i nadležnih organa.

 

 

ROK ZA POTVRDU REZERVACIJE JE NAJKASNIJE 2 RADNA DANA OD MOMENTA PRIJAVE I UPLATE AKONTACIJE.

U slučaju nedobijanja potvrde, putnik ima pravo na povraćaj celokupnog iznosa uplaće­nog avansa.

 

                                    Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE I OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane

ZA REALIZACIJU POTREBNO MINIMUM 120 PUTNIKA.

UKOLIKO BROJ PUTNIKA BUDE MANJI AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO PROMENE CENE.

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA

 OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

 

Specijalna ponuda br. 15 važi od 03.08.2017. do popune kapaciteta

 

Matico Educo Travel d.o.o.

Adresa

Address:
Costa Dorada
GPS:
41.1543025, 1.1736994000000323

 

  Balkon
  Bazen
  Blizina plaže
  Blizina ski staze
  Garaza
  Internet
  Klima
  kuhinja
  Kupatilo
  Mini bar
  parking
  Sef
  Spa Centar
  Telefon
  TV
  Uslovi Putovanja

  Your reservation

  Personal details
  (*) Required
  Your reservation has been successfully sent
  Please fill out all required personal details

  Rezervišite

  Ime i prezime (obavezno)

  Datum polaska

  Broj dana

  Broj odraslih osoba

  Broj dece

  E-mail (obavezno)

  Dodatna poruka


  Lokacija

  Ocenite

  Cena
  Lokacija
  Osoblje
  Usluge
  Hrana