You are here Početna Work and travel in USA Work and Travel USA

Work and Travel USA

Work and travel in USA

KLIKOM NA SLIKU OTVORICE SE NOVE POZICIJE

work-and-travel 2017

Work and travel 2014

CENA OBUHVATA

CENA NE OBUHVATA

 • nalaženje posla (sem kod self opcije)
 • pribavljanje DS 2019 formulara
 • medicinsko osiguranje u okviru datuma na DS-u
 • rad informativnog centra tokom boravka
 • orjentacioni program pre putovanja
 • Handbook, PAG i asistenciju fondacije
 • prevod neophodnih dokumenata uz aplikaciju
 • troškove agencije
 • podršku fondacije tokom boravka
 • avio kartu
 • troškove viziranja pasoša
 • lične troškove,
 • troškove smeštaja i ishrane
 • SEVIS 35$ (podložno promeni)
 • troškove prevoza i transfera (od aerodr)
 • medicinsko osiguranje za grace period
 • obavezna aktivnost ili poseta ( oko 20$)

KLIKOM NA LINK OTVORICE SE POZICIJE ZA 2017 ISKORISTITE POPUST DO 15.11.

pozicije-2017

Work and Travel program je program kulturne razmene organizovan u nadležnosti odeljenja za Obrazovne i Poslove u kulturi pri Američkom State Department-u. Ovaj program omogućava redovnim studentima viših škola i fakulteta pri akreditovanim institucijama van teritorije SAD-a da iskuse život u SAD-u i u interakciji sa gradjanima SAD-a nauče nešto o američkom načinu života i kulturi dok rade da bi mogli da se izdržavaju i pokriju troškove svog boravka. Poslovi na kojima studenti rade su poslovi koji zahtevaju minimalnu obuku i predstavljaju sezonske ili privremene poslove po svojoj prirodi.
Redovni studenti na programu mogu raditi maksimalno 4 meseca tokom letnjeg raspusta a prema datumima koji su odredjeni ugovorm tj. datumima koje odredi State Department odnosno Ambasada u Beogradu. Datumi rada će biti navedeni na DS2019 dokumentu koji je neophodan za dobijanje vize. Produženje programa nije dozvoljeno. Sve informacije o programu mogu se pročitati na sajtu State Departmenta www.state.gov

CENA PROGRAMA:

PREMIUM OPCIJA 1245$+8000din (iz baze poslova – interexchange)
FULL OPCIJA :1150$ +8000 din (job fair, kazina i TSC housekeeping)
SELF OPCIJA: 875$ + 8000 din

POPUST ZA PRIJAVE DO KRAJA NOVEMBRA 100$+4000 DIN

PUTOVANJE SA PRIJATELJIMA:
Ovo je pre svega individualni program gde ćete ukoliko i ne putujete sa svojim prijateljima upoznati mnoštvo prijatelja iz raznih delova Evrope i Azije i steći američke prijatelje, a verovatno će biti još kandidata i iz Srbije. Medjutim ukoliko neki par putuje zajedno fondacija i poslodavac mogu izaći u susret i ponuditi posao paru, prijateljima koji insistiraju na zajedničkom putovanju te je neophodno na intervjuu ukazati i naglasiti da ne želite da putujete sami ili da želite putovati sa prijateljem. Fondacija i Matico ne garantuju da će svi koji putuju zajedno biti primljeni kod istog poslodavca ili u istom mestu. Diskreciono je pravo poslodavca da primi samo one kandidate koje smatra odgovarajućim za odredjeni posao
USLOVI ZA UČEŠĆE NA PROGRAMU
redovni studenti fakulteta i viših škola, studenti Master studija (18-28 godina starosti). Studenti moraju studirati u kontinuitetu.
ne mogu učestvovati apsolventi
ne mogu učestvovati studenti u obnovljenoj godini
potrebno je solidno znanje engleskog jezika (znanje jezika utiče na poziciju koju ćete dobiti)
program se odvija isključivo tokom letnjeg raspusta kada studenti nemaju obaveza na fakultetu
Svaki student mora imati čvrste veze sa Srbijom
Boravak je vremenski ograničen i ograničenje se mora poštovati
Svaki student mora imati 800 USD pri ulasku u SAD
Kandidati moraju biti radno sposobni i zdravi
Učesnici su dužni da učestvuju u kulturnim dogadjajima koje organizuje sponzor
PRIJAVA NA PROGRAM
razgovor sa kandidatom i provera znanja Engleskog jezika kroz razgovor ili adekvatan test.
Svaki kandidat mora dostaviti sledeća dokumenta pri prijavi: potvrdu sa fakulteta da je redovan student, kopiju indeksa, 1 fotografija, izvod iz matične knjige rodjenih, potvrdu o nekažnjavanju i kopiju pasoša (pasoš mora da važi najmanje 6 meseci nakon završetka programa)
Svaki kandidat mora popuniti formular na engleskom jeziku i isti vratiti u agenciju 10 dana nakon prijavljivanja.
Svaki kandidat mora imati sopstvenu e-mail adresu koja će biti aktivna tokom celog boravka u SAD-u
Uz formular kandidat će dostaviti i svoju CV kao i cover letter.(motivaciono pismo)
Prilikom potpisivanja ugovora sa fondacijom u SAD-u i uslove programa svaki kandidat je dužan da isti potpiše i na engleskom i na srpskom jeziku
Kandidati koji su na programu već bili moraju dostaviti i kopiju predhodne vize i socijalnog broja.
Radni programi
ZABRANJENI POSLOVI!!
Sledeće poslove studenti na Work and Travel programu ne mogu raditi:
Bilo koji posao koji podrazumeva kupovinu osnovnoh sredstava koja se mogu prodavati da bi se izdržavali,
poslovi u domaćinstvima- briga o deci, starijim osobama, kao šoferi, pomoć u kući i slično,
Pedicab vozači ili operateri sa kolicima,
vozači,
klinički poslovi, poslovi u zdravstvu, kontakt sa pacijentima,
poslovi koji uključuju zabavu za odrasle (agencije za pratnju, video prodavnice za odrasle…),
rad na poslovima koji su isključivo noću od 22:00 do 6:00,
opasnim poslovima po zdravlje mladih, 8. na poslovima koji uključuju kontakt sa osobama a koji mogu biti štetni po zdravlje- tetoviranje, body piercing, masaža, manikir, pedikir…),
Na pozicijama koje su isključivo zasnovane na plaćanju provizije od prodate robe te ne garantuju minimalnu zaradu svakom učesniku u skladu sa federalnim i državnim zakonima i standardima,
pozicije koje uključuju kockanje i direktno učestvovanje u istom,
na pozicijama koje uključuju kontrolu hemikalija, magacinima, katalošku prodaju on line ili u distributivnim centrima.
Pozicije koje uključuju putovanja radi prodaje robe,
au pair, camp counselor, intern, trainee pozicije koje se organizuju po drugačijim programima,
u agencijama za zapošljavanje ili bilo koju drugu poziciju gde je neophodno licenciranje te bilo koja pozicija koju sponzor može smatrati neadekvatnom za Work and Travel program.
FULL OPCIJA!
Američka fondacija obezbedjuje za sve zainteresovane kandidate sezonske poslove u restoranima, hotelima, zabavnim i nacionalnim parkovima, restoranima brze hrane, na bazenima, maloprodaji, u kazinima i slično- prema trenutnoj ponudi fondacije. Svaki kandidat će putem webcoma obaviti intervju sa predstavnikom fondacije ili poslodavcem koji će mu ponuditi posao nakon obavljenih razgovora. Cena rada se kreće od oko7$-12$ po satu. Minimalan broj sati je oko 25.
Prekovremeni rad nije garantovan i cena rada za preko 40 sati rada se uvećava za oko 50%.Cena rada može biti niža ukoliko ne uključuje bakšiš (tips) što će jasno ugovorom biti precizirano.Državni porez se odbija od plate a jedan deo se vraća nakon završetka programa (prijave za povraćaj poreza rade se u februaru naredne godine preko specijalizovanih agencija a sve informacije se mogu dobiti preko agencije Matico). Dužina ugovora sa poslodavcem može biti od 2-4 , meseca. Preporuka je da tokom intervjua svakako dogovorite dužinu boravka sa poslodavcem. Svaki učesnik može nakon radnog dela programa ostati još maksimalno 25 dana radi putovanja (takozvani grace period- tokom ovog perioda rad nije dozvoljen, a učesnik mora platiti doplatu od 47$.Prilikom prijave kandidat se odlučuje da li ostaje i dodatni mesec).
Svaki kandidat se može izjasniti prilikom prijave kakav posao želi da obavlja ali Matico NE GARANTUJE da će kandidat dobiti bilo koju od željenih pozicija. Poslodavac može i ne mora da uvaži želju kandidata. Ukoliko kandidat odbije posao može odustati od programa uz otkazne troškove navedene na kraju ovog programa. Moguće je takodje da poslodavac izmeni svoju ponudu za posao kada dodjete u Ameriku ili pre dolaska u skladu sa svojim potrebama, ovakve promene nisu česte ali su moguće. Takodje je moguće da poslodavac smanji broj ugovorenih sati ukoliko je to neophodno shodno smanjenju posla kod istog.
Svaki učesnik je dužan da ispunjava obaveze, redovno i na vreme dolazi na posao, da se ponaša u skladu sa pravilima poslodavca i važećim zakonima jer u slučaju nepoštovanja pravila rada i programa svaki učesnik može biti diskvalifikovan i otpušten i u tom slučaju se mora vratiti u zemlju bez prava na refundaciju bilo kog dela programa. Odredjeni poslodavci imaju pravila oko oblačenja što će Vam u intervjuu ili nakon primanja na odredjenu poziciju i objasniti. Svaki poslodavac može tražiti da kandidat bude testiran na drogu.Molimo kandidate da se ne prijavljuju na program ukoliko ne mogu da prodju test.
PLATA se prima čekom obično svake druge nedelje ili onako kako je poslodavac naveo u ugovoru. Svaki kandidat mora znati da po dolasku u Ameriku mora prvo završiti sve administrativne poslove i eventualnu obuku pre početka rada, vrlo je važno poneti dovoljno sredstava do primanja prve plate. U kazinima se ponekad dozvola čeka i do 15 dana.
Ukoliko kandidat ne dobije posao na 1. intervjuu, može ići na sledeći intervju.
Posao koji vam bude ponudjen kroz intervju je proveren i pouzdan ali ne i zagarantovan. U SAD-u ne postoje garancije posla čak ni za rezidente. Poslodavac ima pravo da otpusti radnika u slučaju da radnik ne obavlja svoj posao valjano ili u slučaju kada je njegova finansijska situacija otežana i zahteva otpuštanje kao meru.
Prednost ove opcije učešća na programu jesta ta što u slučaju da budete otpušteni iz razloga koji nije nastao vašom krivicom, organizator (američka fondacija) će vam ponuditi drugi posao u skladu sa raspoloživim pozicijama.( u takvim slučajevima verovatno ćete morati da se selite a satnica i uslovi ne moraju biti isti kao na predhodnom poslu).
Diskreciono je pravo svakog poslodavca da raskine ugovor i pre početka programa ukoliko tržišni uslovi to zahtevaju.Učesnik programa koji je uplatio full opciju i dobio posao preko fondacije ne može napuštati posao bez predhodne saglasnosti fondacije, svaki dodatni posao može se raditi tek nakon što fondacija odobri poslodavca po istom principu po kome se odobravaju poslodavci za self-placed studente.
Ukoliko želite da radite drugi posao pored onog što ste dobili od fondacije neophodno je da o tome obavestite fondaciju i dobijete dozvolu od iste i takodje taj drugi posao nikako ne sme uticati na vaš rad na prvom i osnovnom poslu koji vam je obezbedila fondacija. Promena poslodavca dozvoljena je samo uz eksplicitno odobrenje fondacije.
SELF OPCIJA
Ova opcija namenjena je onima koji su već bili na programu pa žele da idu kod poznatog poslodavca (osim kazina) ili već imaju poslodavca koji im nudi posao u Americi.
Ovo je opcija za sve one koji samostalno nalaze posao i shodno tome uživaju poseban popust ali i manje garancije ukoliko bez tog posla ostanu dok su u Americi. Takodje „self-placed“ opcija podrazumeva i da poslodavac mora biti odobren od strane sponzora (američke fondacije sa kojom Matico saradjuje), da isti mora imati svu neophodnu dokumentaciju da bi učestvovao na programu i da kandidatu nudi posao koji nije zabranjen ovim programom.(prihvatljivi su oni poslovi koji podrazumevaju interakciju i komunikaciju sa američkim gradjanima, poslovi za koje je neophodna minimalna obuka, koji su sezonski ili privremeni kako je definisano u 22CFR62.
Svaki poslodavac koga student sam nadje mora da ispunjava kriterijume sponzora i dostavi sledeća dokumenta (1. Potpisan Employment Confirmation Leter form zajedno sa studentom, 2. Host company profile form, 3. Empolyment Identification Number (EIN), 4. Copy of current business license, 5. Verification of Workers Compensation Insurance Policy, or evidence of states exemption from requirements of such coverage)
Sponzor će direktno stupiti u kontakt sa poslodavcem da bi verifikovao sve ove detalje i odobrio poslodavca. Bez obzira na činjenicu što je student sam obezbedio posao, svaki dodatni posao se mora prijaviti fondaciji i biti odobren po istom principu od strane fondacije. Ni jedan student ne sme svojevoljno, samostalno menjati posao bez dozvole sponzora-američke fondacije.
TROŠKOVI SMEŠTAJA
Poslodavci obično ne nalaze smeštaj studentima na programu. Smeštaj nije uključen u cenu programa. Ukoliko poslodavac obezbedjuje smeštaj to će jasno biti napisano i na ugovoru. Cena smeštaja zavisi od lokacije u Americi. Mesečni troškovi se mogu kretati od 150$-750$ po učesniku što ne uključuje depozit koji stanodavci mogu tražiti u visini jednomesečne rente. Fondacija će u dokumentu koji dobijate pred put dati opcije kako i gde možete da se smestite za prvo vreme i načine na koji možete tražiti smeštaj.
ISHRANA
Ishrana nije uključena u cenu programa kao ni smeštaj, samo u nekim slučajevim ishrana tokom radnog vremena može biti uključena. Troškovi ishrane mogu biti oko 500 USD ako spremate hranu sami kod kuće a opet cena može biti i manja ukoliko više studenata dele troškove.
PREVOZ
Avio karta nije uključena u cenu programa i zavisi od destinacije na koju letite. Matico ne obavezuje studente da kupe kartu preko naše agencije ali će ponuditi svakom studentu najpovoljniju cenu i uraditi rezervaciju ukoliko isti to želi. Ukoliko student ne kupuje kartu preko Matico-a dužan je da kopiju kupljene karte dostavi najkasnije 10 dana pre započinjanja putovanja jer je Matico u obavezi da obavesti fondaciju o tačnom dolasku svakog studenta. Ukoliko student ne pošalje kopiju karte fondacija ima pravo da otkaže sponzorstvo za vizu učesniku koji je u SAD ušao bez predhodne najave. Avio karta koju student nabavlja mora biti povratna a datum odlaska i povratka mora biti u okviru važnosti vize. Lokalni prevoz do poslodavca varira u zavisnosti od smeštaja. Javni prevoz košta oko 40$ mesečno, Kupovina bicikle oko 50$, kupovina polovnih kola oko 2.500 $ a cena goriva kreće se oko 180$ mesečno. Prevoz od aerodroma do poslodavca nije uključen u cenu.
OSIGURANJE
Medicinsko osiguranje tokom boravka je obavezno i pokriva period rada, tj datume navedene u DS2019. Osiguranje pokriva nesrećne slučajeve ali ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti, fizikalnu terapiju i slicno. Svaki kandidat će dobiti obaveštenje o osiguranju a isto će moći da download-uje sa sajta fondacije uz uputsva o koriščenju istog. U medicinskim ustanovama se plaća participacija koja zavisi od toga da li je reč o ambulantnom, specijalističkom ili bolničkom tretmanu i može iznositi od 50-250$. Taj iznos se ne vraća. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje.
Potpisivanjem ugovora sa fondacijom u posebnom delu dajete pravo fondaciji da ima uvid u vaše medicinsko osiguranje kako bi Vam pomogla da refundirate troškove lečenja ili da na pravi način ostvarite svoja prava vezana za osiguranje. Svaki kandidat koji boravi u Americi i nakon isteka radnog dela mora uplatiti dodatno osiguranje za boravak tokom grace perioda (47$). Svaki kandidat je dužan da u pismenoj formi obavesti Matico o ovoj želji i da dostavi tačne datume dokle želi da ovo osiguranje važi. U slučaju da kandidat ne plati dodatak za osiguranje tokom grace perioda predvidjenog za putovanje, isti će morati da snosi troškove lečenja u slučaju bilo kakve nezgode.
Svaki kandidat mora voditi računa o sebi i mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program. Ovo osiguranje ne pokriva osiguranje za vožnju kola i ono se posebno plaća pri iznajmljivanju motornog vozila na licu mesta.
OSTALI TROŠKOVI ŽIVOTA
Ostali troškovi života zavise od stila života ali u Uputstvu koje dobijate od Matico-a pre puta moćićete da pročitate sve o okvirnim troškovima odlaska u bioskop, troškova za higijenu, oblačenje, kablovsku, telefon, struju i opremanje stana.
OBAVEZNA INTERAKCIJA -DEO PROGRAMA KULTURNE RAZMENE
State Department je obavezao sve sponzore da ovaj progra učine još više programom kulturne razmene. Fondacija će shodno tome svakom studentu ponuditi paket program koji se može sastojati od jednodnevnog razgledanja grada do turističkog putovanja u trajanju od nekoliko dana po dodatnoj ceni. Učesnici programa moraće da učestvuju bar u jednodnevnom razgledanju grada ili okoline u kojoj se nalaze i taj tršak će iznositi oko 20$. Sve ostale ponude biće opcionalne i prema želji studenata. Pre započinjanja programa a nakon dobijanja vize Matico će dodatno naplatiti 20$ za ovu uslugu fondacije.Studenti su dužni da u svom mesečnom izveštaju navedu gde su i šta obišli tokom svakog meseca.Studenti su obavezni da vrse mesecne izvestaje prema fondacii.
DOKUMENTACIJA ZA PROGRAM
DS2019
Fondacija je odobreni sponzor J-1 programa od strane US State Departmenta i kao takav ima dozvolu da organizuje Work and Travel program u SAD-u. Fondacija ima pravo da izda DS2019 dokument koji je neophodan da bi svaki student mogao da aplicira za J-1 vizu i učestvuje na ovom programu. DS2019 dokument sadrži sve podatke o studentu, dužinu trajanja radnog dela programa, DS 2019 ne sadrži dodatnih 25 dana grace perioda koji su svakom studentu omogućeni nakon isteka radnog dela da putuje po Americi jer tokom tog perioda student ne može da radi. Produženje programa nije dozvoljeno. Nakon verifikacije i odobrenja posla Fondacija će izdati DS 2019 za svakog kandidata.
J-1 VIZA
Da bi podneli zahtev za vizu J-1 neophodno je da svaki kandidat ima DS2019 i prateću dokumentaciju koju će Matico svakom učesniku u posebnom dokumentu objasniti a prema zahtevima Američke ambasade u Beogradu. J-1 viza će nakon odobrenja i razgovora u Ambasadi biti izdata svakom kandidatu na posebnoj strani u pasošu. Pasoš ćete podići u DHL’u prema uputstvu Ambasade. Svaki kandidat je dužan da uz pasoš u kome se nalazi viza u Ameriku ponese i potpisan DS2019 od strane konzularnog predstavnika u ambasadi. Viza j-1 me važi bez formulara DS2019. Viza važi onoliko koliko i DS2019, nakon tog perioda svaki učesnik ima pravo da još 25 dana provede u Americi (grace period) ali ne može putovati van SAD-a. Putovanje van SAD-a moguće je samo tokom trajanja DS2019 tj. vize zbog toga je svaka viza izdata za više ulazaka. Ukoliko planirate da putujete van SAD-a neophodno je da kontaktirate Fondacija, pošaljete kopiju DS2019 na autorzaciju potpisom. Ukoliko to ne uradite može doći do problema i nemogućnosti da ponovo udjete u SAD.
I-94 karta
Ovaj formular se dobija i popunjava u avionu izmedju Evrope i Amerike. Popunjavaju ga svi putnici koji ulaze u Ameriku. Na pasoškoj kontroli se predaje i isti morate štampati po dolasku na destinaciju. I-94 je dokaz da ste ušli u Ameriku. Ovaj dokument je vrlo bitan i pri prijavljivanju za Social Securitz Number (Socijalni broj) koji je neophodan da bi ste u Americi legalno radili.Na I-94 navodite datum povratka koga se morate pridržavati a shodno DS2019+grace periodu koji nije obavezan.Iz Amerike morate izaći shodno ovom datumu na DS formularu + grace period ako ste se za njega prijavili..
Socijalni broj SSN
Da bi legalno radili u SAD-u studenti moraju aplicirati za ovaj broj. Ovaj broj se dobija po dolasku u Ameriku. U „Post arrival guide-u“ i „Student Handbook’u“ ćete dobiti adresu najbliže kancelariji shodno vašem mestu boravka i objašnjenja vezana za neophodnu dokumentaciju. Za podnošenje zahteva neophodan vam je: PASOŠ, I-94, DS2019 I pismo sponzora koje dobijate uz dokumentaciju za vizu. Nakon podnošenja zahteva dobićete Formular SSA-5030 dokaz da ste predali zahtev, poslodavac će zahtevati ovaj dokument pre nego što vam dozvoli da počnete da radite. Socijalni broj ćete dobiti na adresu poslodavca ili kako ste već naveli u zahtevu najkasnije 90 dana od datuma predavanja. Svaki student je odgovoran da prati svoj status oko izdavanja ovog broja
Morate se registrovati u SEVIS na sajtu fondacije bar 1 radni dan pre nego što podnesete zahtev za Socijalni broj.
Prilikom popunjavanja formulara za socijalni broj I-9 pratite upustva koja imate u Summer Work-Travel Program Participantćs Handbook koji će svaki učesnik dobiti na svoj mail pre polaska na program.
SEVIS Registracija i obaveštavanje fondacije o dolasku
SEVIS (Student and Exchange Visitors Information System) napravljen je od strane američke vlade kako bi se pratilo kretanje medjunarodnih studenata. U roku od 10 dana od datuma dolaska u SAD a ne kasnije od 20 dana od datuma započinjanja programa prema DS2019 morate se prijaviti na SEVIS i javiti se američkoj fondaciji o dolasku. Na SEVIS se možete registrovati tako što pozovete fondaciju i izdiktirate sve neophodne detalje koji su neophodni za registraciju ili možete samostalno uraditi preko interneta na sajtu fondacije. Ukoliko ovo ne uradite može doći do prekida programa i ukidanja vize nakon čega ćete morati da se vratite kući. U slučaju promene adrese tokom boravka takodje ste dužni da novu adresu uneste u SEVIS i da o tome obavestite fonadiju takodje u roku od 10 dana od dana nastanka promene. Ovo se odnosi i u slučaju promene posla, mesta boravka i slično a sve u skladu sa programom i odobrenjem sponzora.
Izveštaji – Tokom trajanja programa svaki učesnik je dužan da sponzoru jednom mesečno podnese izveštaj o programu a shodno mailu koji će dobiti od sponzora na registrovani mail kako to bude navedeno u formularu svakog učesnika. Ovi izveštaji su obavezni po zakonu i iste zahteva State Department. Na kraju programa pre napuštanja SAD-a svaki učesnik je dužan da pošalje izveštaj fondaciji i da navede datum kada napušta SAD kao i da uradi završni izveštaj o oceni programa.
U slučaju bilo kakvih problema tokom programa svaki učesnik će direktno kontaktirati fondaciju na telefone ili preko maila navedenih u Uputstvima za svakog studenta.
ZABRANJENE AKTIVNOSTI-RASKID UGOVORA
Svako falsifikovanje dokumenata je zabranjeno i rezultiraće u raskidu ugovora bez prava na bilo kakvu refundaciju
Ukoliko kandidat svojevoljno raskine ugovor sa poslodavcem, promeni poslodavca bez odobrenja fondacije, radi dodatni posao bez odobrenja fondacije, fondacija će uskratiti vizu takvom kandidatu bez ikakve refundacije.Ovo važi i za studente koji sami nalaze posao.
Poslodavac ima pravo da raskine ugovor sa studentom ukoliko isti krši pravila ponašanja i rada kod poslodavca i u tom slučaju kandidat će biti vraćen sa programa bez prava na refundaciju.
Poslodavac može zbog uslova na tržištu skratiti radno vreme, raskinuti ugovor sa studentom a u tom slučaju student je obavezan da se javi fondaciji radi iznalaženja rešenja za nastalu situaciju. (fondacija ne garantuje da će u tom delu amerike moći da vam nadje novi posao)
Svako kršenje zakona strogo je zabranjeno i svaki student podleže zakonskim uzansama države u kojoj se nalazi uključujući i zatvorsku kaznu.
Konzumeranje alkohola za mladje od 21 godinu je zabranjeno a za sve ostale zabranjeno je na javnim mestima, vožnja kola pod dejstvom alkohola, korišćenje droga i opojnih sredstava je strogo kažnjiva a nepoštovanje poslodavca, saradnika, neprimereno ponašanje na radnom mestu i u mestu boravka, tuče i kradje mogu rezultirati vraćanju sa programa ili zakonskim postupcima.
ORJENTACIJA – Shodno pravilima State Departmenta svaki kandidat mora odslušati orjentacioni program. Isti će biti obavljen u prostorijama agencije Matico u Beogradu. Tačno vreme i datum biće objavljeni naknadno a svaki kandidat je dužan da prisustvuje. Ukoliko se kandidat ne pojavi na orjentaciji biće automatski diskvalifikovan sa programa bez prava na refundaciju.
ROKOVI:
Prijava na program počinje 01.oktobra a završava se 30. aprila sledeće godine. Ovaj rok se može skratiti u zavisnosti od broja slobodnih mesta. Broj mesta je ograničen a za rane prijave odobrava se posebna cena. Tek pošto kandidat popuni kompletan formular i dostavi neophodnu dokumentaciju smatraće se da je isti prijavljen na program. Nepotpuna dokumentacija neće se prihvatati.

PLAĆANJE:
rata 200$ prilikom prijave (registracija)+4000 din
rata pre zakazanog razgovora sa poslodavcem 300$ (self opicja ostatak duga 350$)
rata nakon potpisivanja ugovora sa poslodavcem ostatak duga
PLAĆANJE SE VRŠI U DINARIMA PO PRODAJNOM KURSU BANKE INTESE
OTKAZNI TROŠKOVI
U slučaju otkaza po prijavljivanju na program zadržava se 200$+4000 din
U slučaju otkaza po prijavljivanju na program a po završetku intervjua zadržava se 300$ +4000 din
U slučaju odbijanja posla i ostanka na programu cena programa se uvećava za 100$ a ukoliko kandidat odbije posao i otkazuje program zadržava se 300$ +4000 din
Ukoliko kandidat odustane po potpisivanju ugovora sa poslodavcem i izdavanju DS 2019 formulara zadržava se 400$ +35$ za SEVIS+4000 din
U slučaju otkaza zbog nedobijanja vize zadržava se 250$+35$ sevis +4000 din
Ukoliko kandidat odustane sa programa nakon dobijanja vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju
U slučaju ranijeg vraćanja sa programa, napuštanja ili udaljavanja sa programa kandidat nema prava na refundaciju.
Ukoliko kandidat ne dobije posao može ići na sledeći intervju. Ukoliko kandidat odustane a nije dobio posao zadržava se 200$+4000 din
Ukoliko kandidat traži novi DS’2019 usled sopstvene greške na ugovoru svako novo izdavanje DS-a koštaće 100$
Ukoliko self’placed student (koji je sam našao posao) ne dobije odobrenje za poslodavca čiji je ugovor poslat otkazni trošak za procesuiranje tog poslodavca biće 100$.+4000din
Ukoliko student na self opciji ne dobije vizu otkazni troškovi su 200$+35$+4000 din
Nakon dobijanja vize ni jedan kandidat nema prava na refundaciju.
.
OBAVEZE AGENCIJE MATICO PO OVOM PROGRAMU SU SLEDEĆE
Da obezbedi pune informacije oko programa i pravila programa u pismenoj formi.
Da izvrši pregled dokumenata, aplikacije i da prevede neophodne dokumente
Da svakom učesniku dostavi Participant Handbook, Informacije o osiguranju, Sevisu, Socijalnom broju, ugovoru sa poslodavcem, ugovor sa fondacijom.
Da obaveštava učesnike o svakoj promeni programa od strane State Departmenta ili promeni zahteva Američke Ambasade u Beogradu.
Da obezbedi intervju sa poslodavcem ili fondacijom u prostorijama Matico-a preko interneta.
Da izvrši preliminarnu procenu engleskog jezika svakog kandidata.
Da izvrši naplatu programa i da iznos uplati fondaciji
Da obezbedi od fondacije dostavu DS2019 formulara za apliciranje za vizu.
Da obavi orjentacioni program za svakag učesnika pre polaska na put
Da dostavi Post Orentation Guide svakom učesniku koji je na full-opciji.
Da obezbedi informacije i naplati program kulturnih aktivnosti (izlet ili slično) na zahtev fondacije kao i da prikupi informacije o takvim aktivnostima za studente na self opciji.
Da na zahtev učesnika obezbedi, rezerviše avio kartu za učesnika programa.
Da pruži asistenciju oko podnošenja zahteva za vizu
Da izvrši refundaciju prema programu u slučaju ne dobijanja vize ili odustajanju kandidata sa programa kako je programom predvidjeno.
OBAVEZE UČESNIKA PROGRAMA
Da na vreme popune i predaju aplikaciju sa kompletnom dokumentacijom i da poseduju aktivnu e-mail adresu koja će biti aktivna sve vreme boravka u SAD-u.
Da izvrše uplatu prema datim ratama i opredeli se da li želi dodatno osiguranje u slučaju ostanka na programu i nakon radnog dela (tokom grace perioda)
Da poštuju program i da sve infomracije traže u pismenoj formi
Da se pridržavaju zahteva poslodavaca i da na vreme i savesno obavljaju poslove koje im je obezbedlia fondacija. Da stigne u Ameriku pre započinjanja radne ponude.
Da se u roku od 10 dana od dolaska u Ameriku jave fondaciji i registruju na SEVIS
Da učestvuju u bar jednoj kulturnoj aktivnosti koju odredi fondacija
Da na vreme dostave dokumentaciju za apliciranje za vizu
Da jednom mesečno šalju izveštaje fondaciji o svom boravku u SAD-u a prema zahtevu fondacije i da na kraju boravka naprave finalni izveštaj kako to zahteva fondacija
Da se u slučaju bilo kakvih promena (adrese, poslodavca, dodatnog posla) obavezno jave fondaciji pre takve promene kako bi tražili odobrenje za istu. Promena adrese mora se prijaviti u roku od 10 dana od datuma promene adrese.
Da prijave sve nepravilnosti u vezi sa poslodavcem ili programom direktno fondaciji na mail ili telefon koji će im biti dostupan
Da pre polaska na put provere kompletnu dokumentaciju i ponesu na put dokumenta neophodna za ovaj program prema navedenim dokumentima u orjentaciji i Participant Hanadbook-u.
U slučaju ne dobijanja vize da dostave Matico-u DS2019 i odbijenicu da bi ostvarili pravo na refundaciju.
U slučaju kupovine karte preko druge agencije pre puta dostave sve informacije o odlasku i povratku sa kompletnim itinererom i detaljima leta najkasnije 10 dana pre polaska na put
Da u slučaju otkaza isti podnesu u pismenoj formi.
Studenti na self-opciji su u obavezi da pre podnošenja ugovora sa poslodavcem provere da li poslodavac poseduje svu neophodnu dokumentaciju da bi bio odobren za program. Ukoliko se ispostavi da poslodavac zbog dokumentacije ne može biti odobren student će plaćati penale u visini od 100$.
Kulturne aktivnosti za self-opciju moraju se dostavljati jednom mesečno fondaciji ili u pismenoj formi ili putem telefona.
U SLUČAJU NEDOBIJANJA VIZE KANDIDAT JE DUŽAN DA DOSTAVI PISMO-ODBIJENICU I PASOŠ NA UVID I DA IZVRŠI POVRAĆAJ DS’2019 U NAJKRAĆEM ROKU RADI PODNOŠENJA ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU. SVAKI OTKAZ MORA BITI U PISMENOJ FORMI. TROŠKOVI VIZIRANJA PASOŠA SU I SEVISA SU BESPOVRATNI. REFUNDACIJA ZA OTKAZ PREMA GORE NAVEDENOM VRŠIĆE SE NAKON OBRAČUNSKOG PERIODA SA FONDACIJOM A NAJKASNIJE DO 30.OKTOBRA NAKON ZAVRŠETKA SEZONE WORK AND TRAVEL PROGRAMA.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽI UGOVOR POTPISAN NA ENGLESKOM JEZIKU SA FONDACIJOM, ORJENTACIONI PROGRAM, UPUTSTVO ZA UČESNIKE NA ENGLESKOM JEZIKU.MATICO NASTUPA ISKLJUČIVO KAO POSREDNIK PO OVOM PROGRAMU I NE MOŽE DONOSITI BITNE ODLUKE KOJE SE TIČU STUDENTOVOG BORAVKA U SAD-U. MATICO NIJE ODGOVORAN ZA USMENE INFORMACIJE DOBIJENE NA ŠALTERIMA AGENCIJE, SAMO PISMENE INFORMACIJE SU OBAVEZJUJUĆE ZA AGENCIJU

 

  Balkon
  Bazen
  Blizina plaže
  Blizina ski staze
  Garaza
  Internet
  Klima
  kuhinja
  Kupatilo
  Mini bar
  parking
  Sef
  Spa Centar
  Telefon
  TV
  Uslovi Putovanja

  Your reservation

  Personal details
  (*) Required
  Your reservation has been successfully sent
  Please fill out all required personal details

  Rezervišite

  Ime i prezime (obavezno)

  Datum polaska

  Broj dana

  Broj odraslih osoba

  Broj dece

  E-mail (obavezno)

  Dodatna poruka


  Lokacija

  Ocenite

  Cena
  Lokacija
  Osoblje
  Usluge
  Hrana

  Zatvori komentare

  Ostavite komentar

  Your email address will not be published. Required fields are marked *